Bokning – och Avbeställningsregler

Ansvar
Samtliga deltagare deltar i Tynell Activitys aktiviteter på egen risk. Det är var och ens ansvar att kontrollera med läkare att man klarar att utsätta sig för fysisk ansträngning. Genom att anmäla dig till våra aktiviteter godkänner du också våra bokning- och avbokningsvillkor.

Här hittar du information som gäller bokning samt avbokning för lägeraktiviteter/Vasaloppsläger. Längre ner på sedan kan du läsa om bokning och avbokning för teknikkurser inom längdskidor, rullskidor och löpning samt bokade konditionstester.

Betalning
Sker via fakturering
Betalningsvillkor: 15 dagar (Om inget annat överenskommit)

Detta avser bokning av aktiviteter med grupper (5 per eller fler) eller arrangerade lägeraktiviteter av Tynell Activity. Detta avser bokningar av kurser under en heldag eller flera dagar.

Steg 1. Fyll i anmälningsformulär för respektive läger/aktivitet alt skicka mail vid aktiviteter där detta anges som anmälan.

Steg 2: Betalning faktureras 7-14 dagar före läger/aktivitet om inget annat anges.
Deltagaravgiften är ej återbetalningsbar om arrangemanget genomförs.
Vid snöbrist återbetalas 100%.

 • Utebliven betalning hanteras inte som avbokning.

Ev. inställd aktivitet
Om Tynell Activity av någon anledning tvingas ställa in sin aktivitet så underrättas anmälda deltagare snarast möjligt. Full återbetalning av deltagaravgift sker i ett sådant fall.

Innan ett beslut tas att ställa in arrangerade aktiviteter undersöks eller erbjuds alternativa lösningar för att genomföra planerad aktivitet av motsvarande innehåll och värde.

Avbokning träningsläger
* Vid avbokning senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar före avresan ska resenären betala 40 % av resans totala pris.

* Vid avbokning senare än 14 dagar, men tidigare än 8 dagar före avresan ska resenären betala 60 % av resans totala pris.

* Vid avbokning 7 dagar eller senare, före avresan ska resenären betala hela resans pris.

Genom att anmäla dig via våra anmälningsformulär anmäler/bokar du in dig till våra aktiviteter/event. Från den sista anmälningsdagen till respektive aktivitet är anmälningen bindande och våra avbokningsregler gäller.

Är sista anmälningsdagen närmare lägerstarten än 30 dagar gäller följande avbokningsregler ovan.

Dessa regler avser enstaka kurstillfällen på längdskidor/rullskidor/löpning, samt bokning av konditionstester.

Bokning av teknikkurser/konditionstester görs via mail info@tynellactivity.se. Vid bokning uppger du önskemål av kurs/test och innehåll, namn, adress, telefon och mailadress. Vi bekräftar alltid ett bokat kursdatum via mail.

Innan bokat kurstillfälle/konditionstest startar kommer ett informationsblad att skickas till kund via mail.
Spåravgift tillkommer vid kurser där dessa krav ställs för genomförande.

Avbokning av teknikkurser/konditionstester

 • Mindre grupper 1-4 st deltagare: Vid avbokning senast 4 dagar innan kurstillfället/konditionstest faktureras kunden 50% av deltagaravgiften om inget annat överenskommit.
 • Större grupper 5 eller mer deltagare: Vid avbokning senast  7 dagar innan kurstillfället/konditionstest faktureras kunden 50% av deltagaravgiften om inget annat överenskommit.
 • Vid avbokning 24 timmar innan kurstillfället/Konditionstest faktureras kunden 100% av deltagaravgiften om inget annat överenskommit.
 • Vid snöbrist för längdskidkurser faktureras INGEN avgift, samt vid inställd kurs/konditionstest pga sjukdom, dock bör sjukintyg av läkare uppvisas.

Villkor för Tynell Activitys Träningsgrupper kan du läsa om här.

 • Betalning sker mot faktura ca en vecka innan kursen startar.
 • Vid påbörjad kurs återbetalas ej deltagaravgiften eller efter sista avbokningsdag.
 • För att återfå deltagaravgiften gäller avbokning innan sista bokningsdag för resp. träningsgrupp.
 • Sista anmälan inför enstaka tillfällen, 5 dagar före resp. träningspass
 • Sista avbokning vid enstaka tillfällen, 3 dagar före resp. träningspass
 • Information kommer att skickas ut inför träningstillfällena samt om ev. ändringar i programmet uppstår.
 • Genom att anmäla dig till våra träningsgrupper godkänner du också våra villkor.
Avbokningsregler vallaservice

Önskar du avboka ditt vallapaket gäller följande.
Inom 5 dagar: Faktureras 50% av beloppet
Inom 2 dagar: Faktureras 100% av beloppet

Betalning av vallaservice
Sker på plats vid inlämning om inget annat överenskommit.
Vid betalning av kort tillkommer 15 kr.
Vid ej inlämnade skidor och ej avbokat vallapaket faktureras avgift.

 

Avbeställningsskydd

Eventuellt avbeställningsskydd måste alltid tecknas innan anmälningsavgiften betalas in.Via länken nedan kan du hos ERV (f.d. Försäkringsbolaget Europeiska) teckna ett avbeställningsskydd per specifik aktivitet anordnad av Tynell Activity. Kostnaden är f.n. 6% av aktivitetens pris. http://www.erv.se/vara-forsakringar/avbestallningsforsakring/

Övrigt avseende avbeställningsskydd: Om du bokar egen anslutningsresa för deltagande i aktivitet anordnad Tynell Activity, tänk på att kolla upp ditt avbeställningsskydd även för den delen.

Reseförsäkring
Ingen reseförsäkring ingår i aktiviteterna som anordnas av Tynell Activity. Deltagare är själv skyldig att se till att han/hon innehar ett fullgott försäkringsskydd. Vid önskemål om en speciell reseförsäkring rekommenderar och samarbetar vi med ERV (f.d. Försäkringsbolaget Europeiska), se länk http://www.erv.se/sv/Vara-forsakringar/Reseforsakring/

Personuppgiftshantering – GDPR
Läs mer hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Priser
Alla priser är inkl. moms

Reseersättning mot kund vid uppdrag
Vid uppdrag/tjänst på annan ort än Falun tillkommer reseersättning med 25kr/milen + 25%moms.

Leveransalternativ/leveranstid
Leveranser sker med posten, med brev eller paket.

Fraktavgifter
Tillkommer vid leverans som kund betalar

Betalningsalternativ
Faktura i samband med leverans

Byte/retur
Från den dag kund mottagit varor från oss så har kund full returrätt/bytesrätt i 14 dagar. Vara som returneras/byts skall vara oanvänd och i originalförpackning. Vid retur/byte kontaktar kund Tynell Activity för information om hur kund skall göra. Returfrakten vid retur/byte står kund själv för. Vi löser inte ut paket skickade mot postförskott/efterkrav.

Reklamation
Är levererad vara felaktig eller skadad kan du reklamera den. Kontakt sker med Tynell Activity för information om kunde går tillväga.Vid transportskada skall detta anmälas till utlämningsstället.

Presentkort/värdebevis
Har du ett presentkort som är betalt i förskott gäller det 12 månader.
Har presentkortet ej betalats är det ej någon giltighetstid. Betalning sker då med faktura till beställaren i samband med utnyttjande av presentkortet.

Force majeure
Force majeure ska anses föreligga när en extern omständighet väsentligen hindrar fullgörande av förpliktelser enligt avtalet. Sådana omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Som exempel på sådan befriande omständighet skall anses bl.a. krig, naturkatastrof, större olyckshändelse, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, terrorism, brand, blockad, myndighetsåtgärd eller motsvarande som ligger utom företagets kontroll. Tynell Activity AB förbehåller sig rätten att skjuta upp sin förpliktelse att fullgöra avtalet så länge sådan omständighet föreligger.