COVID -19

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Däremot kan aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning.

Inför träningsgrupper gäller följande åtgärder för att minimera smittspridning.

 • Vi genomför all vår träning utomhus.
 • Vi kommer köra i mindre grupper om vi ser ett stort intresse på deltagarantalet.
 • Har du symtom på luftvägsinfektion ska du inte delta på träningspass för din egen och andras hälsa.

Utomhusaktiviteter

 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Generella råd

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Läs mer om folkhälsomyndigheternas råd kring idrotts- och träningsanläggningar.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/?fbclid=IwAR29322qvjA_M-7yRwzDukg9SaiuxoBDj01wKT5q6DrmRG9BCggjgCCf89w

Vi följer folkhälsomyndigheternas råd och allmänna återgärder på
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Folkhälsomyndighetens allmänna råd 2020-12-14