DXA-undersökning

Vi erbjuder helkroppsmätningar i form av kroppssammansättning och bentäthet.Detta är ett samarbete mellan Tynell Activity och Dala Sport Academy i Falun. En DXA-undersökning kan vara ett sätt att se hur du påverkas av din träning då vi kan se fördelningen av muskelmassa, fettmassa och skelettmassa.

VAD INNEBÄR EN DXA-UNDERSÖKNING?
DXA står för Dual-energy x-ray absorptiometry och är alltså en form av lågstrålande röntgenmätning. I och med att kroppen består av olika typer av vävnader absorberas röntgenstrålarna på olika sätt när de går igenom kroppen, vilket ger en bild av hur stor del av olika vävnadstyper du har. Vi kan alltså, beroende på vilken undersökning du valt, utläsa din bentäthet alternativt hur din kroppssammansättning ser ut, dvs. hur stor andel muskelmassa och hur stor fettprocent du har samt var på kroppen den är placerad. Viktigt att veta är att strålningen du utsätts för vid undersökningen minimal och motsvarar mindre än en dags bakgrundsstrålning och ca 100 gånger mindre strålning än en lungröntgen.

Vid ditt besök får du genomföra en mätning med DXA-röntgen, antingen enbart en helkroppsmätning av din kroppssammansättning alternativt en helkroppsmätning tillsammans med en mätning av din bentäthet, beroende på vad du angett vid bokning. Vid mätning av bentäthet skickas dina resultat till en läkare för analys. Du själv får då resultatet efter läkarens bedömning, i annat fall får du resultaten så fort vi hunnit göra

ANLEDNING OCH SYFTET MED MÄTNINGEN

KROPPSDEL FRÅGESTÄLLNING
Helkropp Sammansättning, inför ev behov av att ändra träningsupplägg
Helkropp Sammansättning, inför ev behov av att ändra kosten
Helkropp Muskelmassa, inför rehabilitering
Helkropp Muskelmassa, under rehabilitering (utvärdering)
Helkropp Muskelmassa, efter rehabilitering (kontroll av effekt)
Skelett Äter mediciner, som kan påverka mineralhalten
Skelett Har sjukdom som kan påverka minerahalten
Helkropp inkl skelett Inför bantning
Helkropp inkl skelett Efter bantning
Helkropp inkl skelett Efter misstänkt/konstaterad stressfraktu

För att boka din tid kontaktar du oss på info@tynellactivity.se

Pris Dexa scanner – Kroppssammansättning 1695 kr
Pris Dexa Scanner – Kroppssammanssättning + bentäthet 2295 kr
Pris Dexa Scanner – Bentäthet 2100 kr
Tidsåtgång ca:30 minuters