Rörelseekonomitest

Hur mycket av din investerade energi genererar en rörelse åt rätt håll?

Inom längdskidåkning, rullskidåkning, löpning och cykling krävs en hel del energi för att faktiskt skapa en rörelse så att vi tar oss framåt i rätt riktning.

Andelen av den investerade energin (summan av de aeroba och anaeroba energiprocesserna) som bidrar till rörelse brukar benämnas rörelseekonomi och den uttrycks som ett procenttal. Om du har en bra rörelseekonomi så har du relativt små energiförluster jämfört med en medtävlare med sämre rörelseekonomi. Detta gör att du kan ha lika hög prestationsförmåga i uthållighetsidrotter trots att du har en lägre maximal syreupptagningsförmåga (V̇O2max) än medtävlaren.

Rörelseekonomin består av flera olika deleffektiviteter (se figur), vilka är möjliga att påverka via träning i hela åldersspannet genom t.ex. teknikträning och anpassade träningsupplägg.

Nu kan du testa din rörelseekonomi vid

  • Stakning eller diagonalåkning
  • Löpning
  • Cykel

Pris för rörelseekonomitest: 1495 kr
*Paketpris med uppföljande test: 2500 kr

Pris för rörelseekonomitest/tröskeltest + ev VO2max: 1895 – 2300 kr
*Paketpris med uppföljande test: 3500-4000 kr

Utöver detta kan vi också köra maxtester för att kolla din maxkapacitet genom V̇O2max-tester.

*Tillsammans kommer vi överens om datum för uppföljningstest. Du kommer också få enklare tips att tänka på i träningen. Genom bokning av paketpriser har du 15% rabatt på  tre teknikkurser/träningspass.