Om Skimateria

Skimateria är ett varumärke hos Primateria Sport, vilket är en del av Primateria AB som erbjuder produkter och tjänster åt företag i hela världen. Skimateria har utvecklat sicklar och rillverktyg för att skidor ska glida optimalt. Bakom produkterna ligger forskning i tribologi i samarbete med Uppsala universitet. Skimateria levererar sina produkter och bidrar med sin expertkunskap till bland annat Team Tynell och Svenska skidlandslaget.

Funktionen och optimering
När skidans belag glider mot snön så tappar den fart pga friktion. Det handlar därför om att minimera kontaktarean mot snön samt att se till att vatten inte breder ut sig under skidan. Skimateria har under långt tid forskat på vad som händer mellan skidan och snön och hur kontakten dem emellan påverkas under olika förhållanden. Detta arbete har lett fram till kunskap som i sin tur legat till grund för utveckling av olika unika verktyg som t ex sicklar, rillar och borstar. Med hjälp av dessa verktyg så kan belagets yta struktureras och poleras så att det får mycket låg glidfriktion mot snö och det fungerar dessutom under många olika förhållanden och fören.

Sicklar
Skimateria har utvecklat sicklar som gör att skidor glider på ett optimalt sätt. I dagsläget finns tre olika typer av sicklar.
Läs mer här

Rillning
Skimateria har utvecklat rillverktyg för att förbättra skidans struktur.
Läs mer här

Borstar
Skimateria har utvecklat ett flertal olika typer av borstar för skidor som används till att polera belag för bättre glid.
Läs mer här

Läs mer på www.skimateria.se

Samarbete

I ett samarbete med Skimateria kommer vi kunna tillhandahålla/erbjuda Skimateriapreparerade skidor till våran vallaservice. Detta är ett perfekt komplement till våra vallapaket för att ytterligare lyfta skidans glid och funktion.

Till vår vallaservice