HUR VI HANTERAR DINA PERSONUPPGIFTER
Denna informationstext förklarar hur Tynell Activity AB hanterar dina personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation, Allmänna dataskyddsförordningen), samt vilka rättigheter du har. Informationen vänder sig till dig som

  • Är kund hos oss – när du köper tjänster och produkter
  • Deltar i våra marknadsaktiviteter på bild eller film

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter finns i slutet av denna informationstext.

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, IP-adress, samt rese- och köphistorik.

NÄR DU KÖPER TJÄNSTER HOSS OSS
Vi behandlar personuppgifter i form av namn, adress, mail, telefon, personnummer som du själv lämnar till oss.
Ibland kan även bild och film behandlas med ditt samtycke.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER / SYFTET MED PERSONUPPGIFTERNA
Vi behandlar följande personuppgifter i interna system: namn, personnummer, adresser, e-postadresser, telefonnummer, personnummer. Personuppgifter skickas aldrig vidare till tredje part utan samtycke från kund.

Syftet är att kunna informera, leverera och ta betalt av de tjänster och produkter som är beställt av kunden.

Personnummer används endast vid genomförande av konditionstester vilket är en förutsättning för tjänsten. Testdata från genomförda konditionstester lagras internt och med ditt samtycke. Kundens personliga testresultat används endast för återkoppling i samband med kundens återkommande konditionstester.

Personuppgifter som e-postadress används vid betalning av våra tjänster och produkter, samt för kommunikation och marknadsföring av erbjudanden via våra nyhetsutskick.

Personuppgifter som bilder och film kan komma att användas vid marknadsföring i våra kanaler efter samtycke från kund.

Utöver vad som beskrivs i punkterna ovan hanterar vi i vissa fall kundens personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t ex på grund av vår bokföringsskyldighet, eller vid begäran från myndighet.

Rättslig grund: När vi hanterar kundens personuppgifter på grund av att vi är skyldiga enligt lag gör vi det med stöd i en rättslig skyldighet.

VID PUBLICERING AV PERSONUPPGIFTER SOM BILD OCH FILM
Vid publicering av bild, film och ev.citat i kanaler med marknadsföringssyfte (Facebook/Instagram/hemsida/broschyrer och tryckmaterial) lämnar alltid kunden samtycke.

TA DEL AV DINA PERSONUPPGIFTER
Kunden har rätt till information om de personuppgifter som vi behandlar om kunden och hur dessa uppgifter behandlas. Detta görs genom att kontakta oss via e-post.

RÄTTELSE OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTER
Kunden har rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter som vi behandlar om kunden. Detta gör kunden genom att kontakta oss via e-post. Vi raderar kundens personuppgifter förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga affärssyften eller av juridiska skäl.

Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När kunden tar bort information kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem.

KLAGOMÅL TILL TILLSYNSMYNDIGHET
Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här 

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

ÖVRIGT
Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig innan ändringen träder i kraft.

UPPGIFTSANSVARIG
Tynell Activity AB
Org.nr: 556956-3605

info@tynellactivity.se
070-2831394

Tillbaka till villkor >>